MĚŘENÍ AKUMULÁTORU SE VŽDY VYPLÁCÍ
Hluboké vybití olověného akumulátoru snižuje jeho životnost a konečným důsledkem je nevratné poškození akumulátoru.
Bargraf , indikátor napětí je určen pro měření napětí solárních, trakčních popřípadě automobilových akumulátorů o jmenovitém napětí 12V. Je vhodný především pro fotovoltaické systémy, autocaravany a lodě.
Napětí akumulátoru je rozděleno na deset úrovní pomocí světelných diod pracujících v bodovém režimu. Bod svítí jasně zelenou barvou a graficky znázorní aktuální informaci o napětí a zásobě energie akumulátoru. Indikátor má malou vlastní spotřebu el. energie, tedy akumulátor zatěžuje jen minimálně.