VÝROBA EL.ENERGIE PRO CHATY
Na území ČR jsme provedli montáže systémů GRID-OFF o celkovém el. výkonu 25 000 Wp. Jedná se o zařízení k výrobě elektřiny ze slunce pro rekreační chaty, které jsou odloučené od rozvodných sítí elektrické energie. Systémy GRID-OFF ukládají vyrobenou el .energii do solárních akumulátorů. Takto uložená el.energie se využívá pro svícení a napájení elektrických spotřebičů i v době, kdy slunce již nesvítí. Systémy GRID-OFF umožní čerpání vody ze studní do zásobní nádrže, popřípadě přímé zalévání zahrady. Dobíjí digitální fotoaparáty, mobilní telefony, videokamery a akumulátorové vrtačky. Zajišťují napájení zabezpečovacích systémů GSM, které spolehlivě chrání soukromý majetek na odlehlých místech.