VÝROBA EL.ENERGIE DO ROZVODNÉ SÍTĚ
Fotovoltaický systém GRID-ON slouží k výrobě el. energie ze slunce a přímou dodávku do rozvodné sítě. Elektřina vyrobená ze solární energie je státem vykupována za výhodnou cenu. Pro majitele rodinných domků jsou připraveny fotovoltaické systémy, které dodávají elektřinu do sítě za výhodnou výkupní cenu s možností využití státní dotace pro snížení pořizovacích nákladů fotovoltaického systému. Pro podnikatele , investory a právnické subjekty jsou připravené projekty výkonných fotovoltaických elektráren.