VÝROBA EL.ENERGIE PRO TELEMETRICKÉ ZAŘÍZENÍ
Vodojemy jsou budovány na nejvyšším bodu lokality a ne vždy je nablízku přívod elektrické energie z rozvodné sítě. Vybudování elektrické přípojky do vzdálených míst je nákladná záležitost a téměř vždy se dotýká problematiky vstupu na cizí pozemek.
Naše firma tuto problematiku vyřešila autonomním fotovoltaickým zdrojem energie, který spolehlivě vyrábí elektrickou energii pro napájení telemetrického systému vodojemu.
Zařízení tak ušetří provozovateli náklady spojené s distribucí a dobíjením akumulátorů do vzdálených míst vodojemů.